Alocarea dinamica

Probleme rezolvate

1. Se citesc doua numere naturale.Scrieti un program C++ care calculeaza si afiseaza
suma celor doua numere folosind variabile alocate dinamic.
Rezolvare:

2. Se citesc doua numere naturale.Scrieti un program C++ care calculeaza si afiseaza
suma celor doua numere folosind pointeri catre variabile globale.
Rezolvare:

3. Se citesc doua numere naturale.Scrieti un program C++ care calculeaza si afiseaza
suma celor doua numere folosind o variabila de tip structura alocata dinamic.
Rezolvare:

4. Se citesc elementele unui vector alocat dinamic .Scrieti un program C++ care
calculeaza si afiseaza suma tuturor elementelor vectorului.
Rezolvare: