Lecţia 1. Prezentarea interfeţei Excel
Lecţia 2. Crearea primului document Excel
Lecţia 3. Formatarea unui document Excel
Lecţia 4. Formatarea unui document Excel - continuare
Lecţia 5. Date şi celule
Lecţia 6. Formule şi funcţii
Lecţia 7. Grafice şi diagrame

Curs Microsoft EXCEL 2007

de conspectat pag. 6 pag. 12

Fișe de lucru în Excel

1. Utilizarea foilor de calcul:

2. Introducerea datelor:

3. Formatarea registrului de lucru:

4. Celule și domenii

5. Completarea automată a celulelor

6. Introducerea formulelor și funcțiilor:

7. Aplicatii cu formule:


8. Inserarea obiectelor

9. Aplicații cu diagrame

10. Formatare condiționată

11. Aplicația Elevi

12. Aplicația Produse

13. Aplicația Componente

14. Aplicația Manuale


inserarea unor formule simple:
formule_simple.jpg

Competente digitale:
Aplicatia Excel

Serii de date in Excel
Prezentare formule

Combinaţii de taste folosite in Excel

Erori Excel

În momentul scrierii unei formule în Excel, există riscul apariţiei unei erori, din diverse motive.
Pentru o depanare eficientă a formulei, este bine să ştim ce înseamnă erorile care apar.
Mai jos aveţi un tabel cu erorile ce apar frecvent, plus descrierea lor.
#DIV/0!
Această eroare se numeşte divide-by-zero şi apare atunci când divizorul face referire la o celulă goală sau care conţine valoarea 0.
#NAME?
În formulă a fost folosint un nume invalid sau inexistent. În plus, această eroare mai apare şi atunci când se omite scrierea ghilimelelor pentru texte.
#VALUE
Se face referire la un text într-o formulă matematică.
#REF!
Formula se referă la un set de celule ce a fost şters.
#N/A
Această eroare este afişată atunci când funcţia sau formula nu găseşte valoarea necesară.
#NUM!
S-a folosit o valoare numerică invalidă în formulă sau funcţie.
#NULL!
Formula folosită conţine un spaţiu între două domenii (pentru a indica o intersecţie), dar domeniul nu are celule comune.
Gasirea si corectarea erorilor din formule

Aplicatii:

1. Functii agregate: SUM, COUNT, AVERAGE, MIN, MAX
2. Funcţii pentru prelucrarea textelor:

3. Sortarea datelor Sortarea datelor

4. Validarea datelor in EXCEL
a) validarea datelor după o condiţie logică
Validarea datelor (p1) Arhiva zip

Aplicaţie la validarea datelor:

*Creaţi un tabel EXCEL cu coloanele "Nume elev" , "Nota", "Rezultat"
*Adăugaţi pentru coloana "Nota" condiţia de validare
care să permită scrierea unor numere zecimale,
din intervalul 0 - 10
*Scrieţi o formulă în coloana "Rezultat" care să afişeze mesajul corespunzător notei:
-pentru nota = 0 : "neprezentat"
-pentru nota între 1 şi 4,99 : "respins"
pentru nota între 5 şi 10: "admis"

Rezolvarea ecuatiei de gradul al doilea

TEMA: Realizați într-o foaie de calcul EXCEL rezolvarea ecuației de gradul al doilea.
Foaia de calcul trebuie să conțină coloanele pentru:
- coeficienții ecuației, numerele reale a,b,c
- discriminantul ecuației, delta
- natura soluțiilor: soluții complexe, soluții reale diferite, soluții reale egale
  • desenați graficul funcției de gradul 2, pe intervalul [-10; 10]
ecuatie_1.jpg
ecuatie_2.jpg

Aria unui triunghi oarecare


TEMA: Realizați într-o foaie de calcul EXCEL determinarea ariei unui triunghi oarecare.
Foaia de calcul trebuie să conțină coloanele pentru:
- laturile triunghiului - numerele reale pozitive a,b,c
- verificare dacă a,b,c pot fi laturile unui triunghi
- perimetrul și aria triunghiului

Fise de lucru

5. Filtrarea DATELOR

1. Filtrare date calendaristice
2. Filtrare dupa atribute de formatare
3. Extragerea valorilor distincte

Test grila:

Quiz Excel

Simulare ECDL - EXCEL
Simulare EXCEL

Mini-proiecte:

1. Judeţele României
2. Statele UE
3. Gestiunea unei firme
4. Angajaţii unei firme
5. Staţie meteo
6. Situaţia şcolară