Aplicaţii:
1. Scrieţi un program cu funcţii pentru:
a) citirea unui vector
b) afisarea elementelor unui vector

c) calculul sumei elementelor vectorului
suma_vector.jpg
d) calculul produsului elementelor vectorului
produs_vector.jpg
e) media aritmetică a elementelor vectorului
media_vector.jpg
f) minimul elementelor pare
minim_pare_vector.jpg
g) maximul elementelor impare
maxim_impar_vector.jpg

main_vectori.jpg

2. Se citesc doi vectori x şi z cu acelaşi număr de elemente.
Scrieti un program cu funcţii pentru a,b,c,d,e.
a) citirea vectorului;
b) afişarea unui vector;
c) calculaţi vectorul sumă: z = x + y, z[i] = x[i] + y[i] , i=1,n
d) calculaţi elementele vectorului z: z[i] = max (x[i], y[i] ) , i=1,n
e) calculaţi elementele vectorului z: z[i] = min (x[i], y[i] ) , i=1,n
f) calculaţi elementele vectorului : z[i] = | x[i] - y[i] | , i=1,n
Exemplu: n=3, x=(1,7,5) şi y=(2,4,1)
==> c) z = (3, 11, 6)
==> d) z = (2, 7, 5)
==> e) z = (1, 4, 1)
==> f) z = (1, 3, 4)


3. Se da un vector v cu n elemente numere naturale.
Scrieţi un program cu funcţii pentru:
a) citirea elementelor vectorului;
b) afişarea vectorului;
c) sortarea crescătoare a elementelor vectorului.
d) sortarea descrescătoare a elementelor vectorului.
Exemplu: n=5 si v=(5, 12, 7, 45, 38)
==> c) 5 7 12 38 45
==> d) 45 38 12 7 5


4. Se da un vector v cu n elemente numere naturale.
Scrieţi un program cu funcţii pentru:
a) citirea unui vector;
b) afişarea unui vector;
c) inversarea elementelor vectorului, folosind un vector auxiliar
d) inversarea elementelor vectorului în acelaşi vector.
Exemplu: n=5 şi v=(2, 15, 7, 3, 27)
==> c) a=(27, 3, 7, 15, 2)
==> d) v=(27, 3, 7, 15, 2)


5. Se da un vector v cu n elemente numere naturale.
Determinaţi vectorii a şi b astfel încât vectorul a conţine
toate elementele vectorului v, scrise o singură dată, iar
elementele vectorului b reprezintă frecvenţa de apariţie
a elementului corespunzător din vectorul a în v.
Scrieţi programul cu funcţiile pentru:
a) citirea elementelor unui vector;
b) afişarea elementelor unui vector;
c) construirea vectorului a;
d) construirea vectorului b.
Exemplu: n=7 şi v=(3, 17, 12, 3, 17, 12, 5)
==> c) a = (3, 17, 12, 5)
==> d) b = (2, 2, 2, 1)

Selectarea unor elemente
6. Se citesc n elemente ale unui vector v. Construiţi
vectorii a şi b astfel încât vectorul a să conţină numerele pare
iar vectorul b numerele impare din vector.
Scrieţi într-un program funcţiile pentru:
a) citirea elementelor unui vector;
b) afişarea elementelor unui vector;
c) construirea vectorului a;
d) construirea vectorului b.
Exemplu: n=7 şi v=(3, 16, 10, 3, 17, 12, 5)
==> c) a = (16, 10, 12)
==> d) b = (3, 3 17, 5)


7. Se citesc n elemente ale vectorului v. Selectaţi în vectorul a
toate pătratele perfecte din vector. Scrieţi în program funcţiile:
a) citirea unui vector;
b) afişarea unui vector;
c) testarea dacă un număr este pătrat perfect;
d) construirea vectorului a.
Exemplu: n=5 şi v=(5, 4, 12, 9, 20)
==> d) 4 9


8. Se citesc n elemente ale vectorului v. Selectaţi în vectorul a
toate numerele prime din vector. Scrieţi în program funcţiile:
a) citirea unui vector;
b) afişarea unui vector;
c) testarea dacă un număr este prim;
d) construirea vectorului a.
Exemplu: n=5 şi v=(523, 4, 27, 19, 20)
==> d) 523 19


9. Se citesc n elemente ale vectorului v. Selectaţi în vectorul a
toate numerele palindrom din vector. Scrieţi în program funcţiile:
a) citirea unui vector;
b) afişarea unui vector;
c) testarea dacă un număr este palindrom;
d) construirea vectorului a.
Exemplu: n=5 şi v=(323, 45, 22, 19, 707)
==> d) 323 22 707


Operaţii cu mulţimi
10. Se citesc două mulţimi A şi B cu m, respectiv n elemente fiecare.
O mulţime este un vector cu valori distincte, adică nu există o valoare
care să apară de mai multe ori. Scrieţi într-un program funcţii pentru:
a) citirea unei mulţimi (ca vector);
b) afişarea unei mulţimi (ca vector)
c) căutarea unui element într-o mulţime
d) determinarea reuniunii C = A U B = { x | x este în A sau x este în B}
e) determinarea intersecţiei C = A n B = { x | x este în A şi x este în B}
f) determinarea diferenţei C = A \ B = { x | x este în A şi x nu este în B}
Exemplu: A={5, 2, 7, 10, 3} şi B={ 2, 7, 3, 12 }
==> c) 5 2 7 10 3 12
==> d) 2 7 3
==> e) 5 10

11. Se citesc două mulţimi A şi B cu n elemente fiecare.
O mulţime este un vector cu valori distincte, adică nu există o valoare
care să apară de mai multe ori. Verificaţi dacă A şi B reprezintă aceeaşi
mulţime - adică au aceleaşi elemente, scrise în altă ordine.
Scrieţi programul cu funcţii pentru:
a) citirea unei mulţimi (ca vector);
b) afişarea unei mulţimi (ca vector)
c) căutarea unui element într-o mulţime
d) testarea dacă doi vectori au aceleaşi elemente,
Exemplu: n=4 şi A=(12, 5, 7, 8) , B=(7, 5, 12, 8)
==> mulţimi egale

(editat de : Oltean Lorena , 10A=)