1. Aplicatia Microsoft Access 2007 (incepatori)

2. Aplicatia Microsft Access 2007 (avansati)1. Crearea unei baze de date (pag. 1-3)
Scrieti definitiile pentru
- Componentele unei baze de date:
tabele, legaturi, interogari, formulare, rapoarte
- Componentele unui tabel de date:
coloana, linie, valoare, cap de tabel (structura bd)

2. Crearea unui tabel de date (pag. 4-5)
- modul <<Vizualizare Proiect>> pentru crearea structurii unui tabel
- modul <<Vizualizare Foaie de Date>> pentru introducerea datelor
- atributele unui camp de date:
nume, tip de data, valoare atribuita

3. Crearea constrângerilor (pag. 7-9)
Constrângerile sunt condiţii logice pe care le stabilim pe anumite coloane
pentru a păstra INTEGRITATEA DATELOR (datele trebuie să fie conforme
cu realitatea în fiecare moment)
- adăugarea unei constrângeri unei coloane
- setările unei constrângeri
- setarea textului de validare

4. Crearea relaţiilor (pag. 10-12)

În cazul în care baza de date conţine mai multe tabele, acestea sunt relaţionate, nu sunt independente, la fel ca şi în viaţa reală.
- tipuri de legături între tabele: 1 la 1, 1 la n
- cheia primară şi cheia externă
- setarea contrângerii

5. Crearea interogărilor (pag. 13-18)
Interogările sunt folosite pentru regăsirea după anumite criterii de căutare
a informaţiilor păstrate în tabelele de date.
- crearea unei interogări (din meniul Proiectare interogare)
- criterii de interogare
Un criteriu de interogare este o expresie pe care Access o compară
cu valorile din câmpurile de interogare pentru a determina dacă
va include înregistrarea înregistrarea între valorile afişate.

6. Crearea rapoartelor (pag. 19-23)
Un raport reprezintă o situaţie extrasă dintr-o bază de date (o interogare)
la care contează foarte mult:
- partea estetică (culori, tabele, border-uri, antet, subsol, conditional formatting, etc)
- modalitatea logică de afişare a datelor (grupări, sortări, etc)
a. Crearea unui raport generat automat (pag. 19-21)
b. Formatarea condiţionată a unui raport (pag. 22-23)

7. Crearea formularelor (pag. 24-26)
Formularele reprezintă ferestre ce permit adăugarea, modificarea, ştergerea datelor dintr-o bază de date. Formularele sunt special create astfel încât să permită cât mai facil şi rapid operaţiile de mai sus.
Formularele reprezintă obiecte din interiorul unei baze de date care ne ajută să modificăm datele din tabele într-un mod mult mai plăcut şi mai uşor.
- crearea unui formular
- setările pentru stilul de afişare a unui formular

Fise de lucru